Retslig inkasso

Indbringelse for fogedretten

Retslig inkasso kan vælges i forlængelse af udenretlig inkasso og indebærer indbringelse for fogedretten. Vi udarbejder og indsender påkrav, møder på dine vegne i fogedretten, afhører skyldner og foretager udlæg i skyldners værdier og ejendele som sikkerhed for dit krav. Hvis skyldner ikke betaler, kan vi sælge genstande med udlæg på tvangsauktion for at dække gælden.

En fogedretssag har herudover en række fordele, herunder:

  • Forældelsen af dit krav afbrydes og forlænges med 10 år.
  • Skyldner kan blive registreret som dårlig betaler i det åbne register.
  • Du får mulighed for at afskrive kravet og opnå moms- og skattemæssigt fradrag.

Priser og omkostninger

Er hovedstolen i inkassosagen maksimalt 100.000 kr., udgør prisen udlæg af indenretligt inkassosalær som beregnes efter hovedstolens størrelse iht. rettens vejledende takster og retsafgift. Skyldner bliver pålagt at betale omkostningerne, og sagen er derfor uden omkostninger for dig, når sagen afsluttes med indfrielse.

 

Priseksempel på retslig inkasso Beløb
Din faktura 25.000,00 kr.
Morarente + 1.000,00 kr.
Mødesalær + 500,00 kr.
Indenretligt inkassosalær samt retsafgift (dit udlæg) * + 3.040,00 kr.
Skyldner skal i alt betale 29.540,00 kr.
Skyldner betaler 29.540,00 kr.
Mødesalær - 500,00 kr.
Du modtager i alt: 29.040,00 kr.
* retsafgift udgør kr. 750

 

Er hovedstolen over 100.000 kr., uden at der eksisterer et fundament som fx en dom, skyldnererklæring eller et forlig, skal sagen først behandles i civilretten. I sådanne tilfælde vil vores advokatpartner varetage sagsbehandlingen før sagen overgår til fogedretten med de samme vilkår og priser som hos os.

Send dit krav til inkasso nemt og hurtigt.

Prøv vores gratis webløsning.

Tilmeld dig i dag og opret sagen med det samme.

Tilmeld dig nu