Inkasso

Træt af dårlige betalere?

Overlad sagen til Dansk Inkasso. Vi er et full-service autoriseret inkassofirma, hvilket betyder, at vi håndterer hele inkasso-processen, fra den første rykker til tvangsinddrivelse i fogedretten. Vi kan samtidig føre sager i civilretten (byretten) under småsagsprocessen, hvis der kommer indsigelser mod dit krav.

Vi arbejder med en høj inddrivelsesprocent og en effektiv sagsbehandling i det udenretlige inkassoforløb, som inkluderer:

  • Gennemgang og korrekt opgørelse af dit krav
  • Skyldners navn og adresse verificeres via CPR/CVR
  • Inkassobreve pålagt inkassoomkostninger og gebyrer
  • Personlige opkald til skyldner
  • Udarbejdelse af gældsbrev/frivilligt forlig og administration af afdragsordning
  • Udkørende inkasso med personlig henvendelse på skyldners bopæl/arbejdsplads (tillægsydelse)

Udenretlig inkasso tilbydes til 0 kr. per sag. Vores betaling består af inkassoomkostninger og gebyrer som skyldner (debitor) bliver pålagt at betale. Inkassoomkostninger beregnes efter størrelsen på gælden og taksterne er fastsat i en bekendtgørelse af Justitsministeriet. Se taksterne under Bilag 1 her.

Modsat typiske advokatkontorer og øvrige inkassofirmaer beregner vi ikke yderligere omkostninger end fastsat af lovgivningen, og der er på den baggrund intet abonnement eller oprettelsesgebyr. Du beholder hele hovedstolen, renterne og dine egne rykkergebyrer. Der er derfor ingen udgifter for dig hvis sagen ikke bliver løst.

 

Eksempel på udenretlig inkasso Beløb
Din faktura 25.000,00 kr.
Morarente + 1.000,00 kr.
Inddrivelsesomkostninger* + 1.800,00 kr.
Skyldner skal i alt betale 27.800,00 kr.
Skyldner betaler 27.800,00 kr.
Inddrivelsesomkostninger* - 1.800,00 kr.
Du modtager i alt: 26.000,00 kr.
* inkassoomkostninger og inkassogebyr

 

Få gratis adgang til vores webløsning, hvor du nemt og hurtigt indtaster oplysninger om din ubetalte faktura eller fordring. Så starter vi inkassosagen op inden 24 timer. Prøv løsningen allerede i dag.

Send dit krav til inkasso nemt og hurtigt.

Prøv vores gratis webløsning.

Tilmeld dig i dag og opret sagen med det samme.

Tilmeld dig nu