Aktiv overvågning

Overvågning og inddrivelse af afskrevne fordringer

Vi tilbyder inddrivelse af afskrevne fordringer i forlængelse af udenretlig og retslig inkasso, samt på fordringer der tidligere har været forsøgt inddrevet. Skyldners betalingsvilje og evne kan forandre sig over tid, og en automatisk overvågning af skyldners situation sikrer, at vi er i stand til at træffe de rigtige beslutninger på det bedste tidspunkt. 

Vi tilpasser derfor aktiviteten i hver sag i forhold til skyldners aktuelle situation. Vi arbejder langsigtet på at inkassere dine afskrevne fordringer, og det medfører at overvågningssager prøves i op til 10 år. En langsigtet sagsbehandling medfører ofte betaling fra skyldner med tiden. Med overvågning sikrer du at din sag stadig prøves, også på trods af insolvens. 

Sagsbehandlingen foregår efter de samme vilkår som udenretlig inkasso, hvilket betyder, at sagsbehandlingen sker uden omkostninger for dig, hvis skyldner ikke betaler.

Send dit krav til inkasso nemt og hurtigt.

Prøv vores gratis webløsning.

Tilmeld dig i dag og opret sagen med det samme.

Tilmeld dig nu